Ratusz miejski

Obecny neogotycki ratusz według projektu znanego architekta Karola Fryderyka Schinkela powstał na miejscu średniowiecznego ratusza zburzonego w 1807 roku podczas oblężenia miasta. Budowla neogotycka zbudowana została zgodnie z dziewiętnastowiecznym uwielbieniem dla średniowiecza i okresu romantyzmu dlatego też przypomina on średniowieczny zamek a blanki strzelnicze i wieże mogą świadczyć o jego obronnym charakterze mimo iż nigdy nie służył celom militarnym. Projektant jednak zaakcentował w ten sposób militarną historię miasta. Po środku znajduje się główna wieża z zegarem, herbami miasta i Polski. Z wieży zegarowej ozdobionej herbami miejskimi rozbrzmiewa dźwięk kuranta. Obecnie w ratuszu odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej oraz czynna jest Galeria Sztuki Współczesnej, a w podziemiach, w których zachowano gotyckie sklepienia, mieści się kawiarnia muzyczna.