Kościół Św. Jana Chrzciciela

Jest to budowla gotycka powstała w 1222 roku z polecenia księżnej Pomorskiej – Mirosławy.
Świątynia uległa zniszczeniu w okresie reformacji, a działania na rzecz jej odbudowy podjęto w 1670 roku. Kolejne zniszczenia miały miejsce podczas oblężenia Kołobrzegu i II wojny światowej. Odbudowywano ją od lat 50. do 80. XX wieku. Jest to jedyny zachowany do dziś element architektury ceglanej Starego Miasta. Mimo skromnego wyposażenia, świątynia wyróżnia się rzadko dziś spotykaną salą z absydą trójboczną. Obecny wygląd świątyni znacznie różni się od tego pierwotnego - inna jest konstrukcja wieży, okien, sklepiania oraz samego wystroju wnętrz.