Muzeum Oręża Polskiego

Muzeum w Kołobrzegu istnieje od 1963 r. Pierwotnie powstało jako muzeum regionalne. Podstawą zbiorów stały się zabytki zebrane dzięki inicjatywie kołobrzeskiego nauczyciela Jana Frankowskiego. Początkowo planowano nadać placówce charakter historyczno-miejski, później historyczno-morski. Ostatecznie w 1966 r. zdecydowano się na profil historyczno-wojskowy. Obecnie prezentuje się tutaj dzieje oręża polskiego od czasów średniowiecznych po współczesność. W niewielkim skansenie zobaczymy dodatkowo samoloty, czołgi i działa.