Akademia Rycerska

Powstała w 1654 roku jako jedna z pierwszych szkół wojskowych w Europie (w czasach nowożytnych). Inicjatorem budowy był Fryderyk Wilhelm I. Na uczelni do 1701 roku kształciło się wielu kadetów, jednak z biegiem czasu traciła swoją renomę i została przeniesiona do Berlina. Na jej miejsce powstała kołobrzeska Szkoła Kadetów, która funkcjonowała do 1716 roku.
W Akademii Rycerskiej wiedzę zdobywali kadeci mający zasilić wojsko prusko-brandenburskie, którzy mieli szlacheckie pochodzenie. Podczas 3-letniej nauki uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu szermierki, musztry, jazdy konnej oraz matematyki i budownictwa.
W XVII wieku budynek pełnił rolę arsenału. Został on zniszczony podczas II wojny światowej. Odbudowano go w latach 70. XX wieku i przekształcono na salę sportową oraz lokal gastronomiczny.