Gmach poczty

Zbudowano w go roku 1884. Budynek reprezentuje styl neogotycki. Uznawany jest za pomnik architektury. W 2006 roku przeprowadzono tu prace renowacyjne mające na celu unowocześnienie budynku ze względu na jego funkcję użyteczności publicznej. Z gmachem poczty związana jest również legenda. Według miejskich podań w niektórych miejscach elewacji można dostać figurki krasnali, a ich dostrzeżenie ma gwarantować szczęście.