Baszta Lontowa

Ta średniowieczna, baszta powstała na planie prosto w XIV wieku. Była ona częścią murów miejskich. Ma cztery kondygnacje i jest to jedyny zachowany do dziś element średniowiecznych fortyfikacjach miasta. Mimo kilku modernizacji do dziś zachowały się główne elementy jej budowy (m.in. lizeny), neogotyckie okno, portal wejściowych.
Do 2012 roku znajdowała się tu siedziba informacji turystycznej i oddziału PTTK.