Pałac rodziny Brunszwickich

Prawdopodobna data powstania pałacu przypada na wiek XIX. Zbudowano w stylu empire. Nazwa budynku wzięła się od nazwiska pierwszych właścicieli - Braunschweigów. Podczas II wojny światowej pałac uległ znacznym zniszczeniom. Największa modernizacja miała miejsce w latach 70. XX wieku. W budynku znajdował się oddział PTTK oraz UB.
Dziś znajduje się tu oddział Muzeum Oręża Polskiego. Budynek został wpisany do rejestru zabytków.